LTO Exam Questions and Answers for Drivers License

LTO Exam Questions and Answers for Drivers License

Are You Looking For A Complete Automotive Equipment Package For Your Auto Shop? Simply Click On The Image Below.


Equipment package PHILIPPINES

 

“REVIEWER FOR DRIVER’S LICENSE (Tagalog)

1. Habang nag mamaneho, dapat kang tumingin sa “side and rear mirrors” ng:
Answer : Mabilis / Madalian

2. Sa isang interseksyon na may “STOP SIGN” dapat kang :
Answer : Huminto at mag patuloy kung walang panganib

3. Maari bang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
Answer : Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

4. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang “Non-Professional” ay:
Answer : 17 taong gulang

5. Bago umalis ng paradahan dapat mong :
Answer : Suriin ang paligid bago mag patakbo

6. Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas kailangan:
Answer : Makita mo sa “rear view mirror” ang iyong nilagpasan

7. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?
Answer : Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masiraan Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan

8. Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
Answer : Nakatigil ng matagal at patay ang makina

9. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:
Answer : Pribelehiyo

10. Ang lisensyang “Non-Professional” ay para lamang sa:
Answer : Mga pribadong sasakyan

11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:
Answer : Palayo sa bangketa

12. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?
Answer : Huminto at magpatuloy kung ligtas

13. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa ?
Answer : Magbigay ng hudyat na hindi kukulang sa 30 metro

14. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas, tignan ang iyong “rear view mirror” at
Answer : Tignan kung may parating na sasakyan

15. Sa highway na may dalawang guhit maari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may:
Answer : Putol-putol na dilaw na guhit

16. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:
Answer : Maaring masangkot sa isang aksidente”

17. Kung ang drayber ng sasakyan na sa unahan mo ay maglabas ng kanyang kaliwang kamay at iunat ito, nakatitiyak ka na siya ay:
Answer : Kakaliwa

18. Ano ang dapat gawin kung parating nasa isang kurbada?
Answer : Magmarahan/ bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada

19. Ang mahuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may karampatang parusa na:
Answer : Multa o pagkabilanggo at pagsuspinde ng lisensya

20. Kung magpapatakbo ng mabagal sa “Expressway” dapat kang gumawi sa:
Answer : Pinakakanang bahagi ng daan

21. Ano ang dapat mong dalhin kung nagmamaneho?
Answer : Lisensya, rehistro at resibo ng huling ng pinagbayaran ng sasakyan sa LTO

22. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:
Answer : Kaagad-agad

23. Mapanganib magpatakbo ng matulin kung gabi sapagkat:
Answer : maikli ang abot tanaw kong gabi

24. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis
Answer : huminto at ibigay ang lisensya at iba pang papels ng sasakyan kung hinihingi

25. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat:
Answer : Kailangan maging listo sa mga sasakyan magmumula sa kaliwa, kanan at pasalubong

26. Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay:
Answer : Huwag ipilit ang karapatan

27. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan?
Answer : Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda

28. Hindi dapat lumusot (overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
Answer : Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan

29. Ano ang pinakaligtas na distansya/agwat ng isang sasakyang sa kanyang sinusundan?
Answer : Isang sukat ng sasakyan

30. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko?
Answer : Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib

31. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
Answer : Bawal lumusot

32. Ayon sa batas, hindi ka maaring, magmaneho ng matulin maliban kung:
Answer : Walang panganib Naayon sa takdang bilis o tulin

33. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gusting lumusot (overtake)?
Answer : Magmaharan, gumawi sa kanan at baayan itong lumampas”

34. Ang isang may lisensya ay maaring magmaneho ng ?
Answer : Uri ng sasakyang nakasaad sa lisensya

35. Kung ang makasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
Answer : Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada

36. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?
Answer : Nagbibigay babala

37. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na pabilog, octagon o baligtad tatsulok?
Answer : Nagbibigay babala

38. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay asul at puti na pabilog ang hugis?
Answer : Nagbibigay direksyon at impormasyon

39. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
Answer : Nagbibigay ng impormasyon

40. Ano ang kahulugan ng berdeng Ilaw trapiko?
Answer : Senyas upang patakbuhin ang sasakyan

41. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko?
Answer : Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi and ilaw na pula

42. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko?
Answer : Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan

43. Ano ang ibig sabihin ng berdeng “arrow” signal ng trapiko?
Answer : Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan

44. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na “arrow” signal na trapiko?
Answer : Ang pulang arrow ay malapit na sumindi

45. Ang puting linya sa daan ay:
Answer : Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa iisang direksyon

46. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na:
Answer : Bawal ang paglusot sa kaliwa

47. Ang dilaw na linyang putol-putol at palatandaan na:
Answer : Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa

48. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na:
Answer : Maaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro

49. Ang dalwang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na:
Answer : Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan

50. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:
Answer : Bawal lumusot kailanman”

51. Ang kailangang gulang ng aplikante para sa “Professional Driver’s License” ay:
Answer : 18 taong gulang

52. Sa highway kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa iba, dapat kang gumawi sa;
Answer : Pinakakanang bahagi ng kalye

53. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naayon sa:
Answer : Kakayahan ng sasakyan

54. Ano ang dapat mong gawin upang malaban ang pagod at antok sa haba ng biyahe?
Answer : Huminto paminsan-minsan at magpahinga

55. Ang isang drayber ay itinuturing na propesyonal kung:
Answer : Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan pribado o pampasahero

56. Sa isang sangandaan/ intersekyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating mulan sa kaibang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
Answer : Ang huling dumating

57. Kailangan mag bigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa daratnang intersekyon sa layong:
Answer : 30 m

58. ang lisensya ay maaring ipagamit sa iba:
Answer : Hindi pinapayagan kailanman

59. Ang ligtas na alintuntunin kahit nakatitiyak na ikaw ang may karapatan sa ay:
Answer : Huwag ang karapatan

60. Kung umilaw ang brakelights ng sasakyan nasa iyong unahan dapat kang :
Answer : Humanda sa pagpreno

61. Sa isang intersekyon na walang nakatalagan senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating. Alin sasakyan ang may karapatan sa daan ?
Answer : Ang sasakyang galing sa kanan

62. kung may tumatawid sa tawirang pang paaralan, ano ang dapat mong gawin?
Answer : Huminto at wag magpatuloy habang may taong tumatawid

63. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul?
Answer : Nagbibigay kaalaman

64. Ipinagbabawal ang paglusot (overtaking) sa paanan ng tulay sapagkat:
Answer : Mapanganib at hindi nakikita ang sasakyan kasalubong

65. Kung masangkot sa isang sakuna ano ang dapat gawin ng drayber?
Answer : Ipagbigay alam ang pangyayari sa pinakamalapit na pagamutan at sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya

66. Ano ang kahulugan ng kulay pulang ilaw trapiko?
Answer : Huminto at hintayin ang berdeng ilaw”

67. Kailan dapat magdesisyon ang drayber?
Answer : Habang siya ay nagmamaneho

68. Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?
Answer : Sa paanan ng tulay at sa mga sangandaan o interseksyon

69. Mapanganib ang likong pakaliwa kaysa pakanan sapagkat:
Answer : Lubhang mabilis ang sasakyang galing kaliwa, kanan at kasalubong

70. ano ang dapat mong gawin kung may pasaherong gusting bumaba?
Answer : Paalalahanan sila na mag-ingat sa pagbaba

71. Ang busina ay ginagamit upang:
Answer : Makapagbigay babala ng kaligtasan/ pag-iingat

72. Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada?
Answer : Sundin ang direksyong itinuturo

73. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay dapat nakakabit sa anumang dala ng sasakyan lalampas ng:
Answer : Isang metro mula sa likuran ng sasakyan

74. Hindi ka pinapayagan tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:
Answer : Palikong kaliwa

75. Ano ang wastong senyas kamay kung ikaw liliko sa kanan?
Answer : Nakalabas ang kaliwang kamay at nakaunat

76. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan na lugar ng paaralan?
Answer : 20 kph

77. Saang lugar hindi maaring pumarada?
Answer : Sa lugar na tawiran ng tao

78. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay maglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa ibaba siya ay:
Answer : Hihinto

79. Kung ang drayber na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay:
Answer : Kakanan

80. Kung ang gusto mo ay magpalit ng lanes sa highways, kailangan magsignal:
Answer : Sampung segundo bago gawin ito

81. Ang pagmamaneho ng walang lisenya ay ipinagbabawal ng batas ay may kaparusahang:
Answer : Multa o pagkabilanggo”

 

Ikaw ay  nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80kph, nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada, Ano ang dapat mong gawin?

👉 Answer: Tapakan ang brake
Ang isang kompartamento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo na itinuturing na accesory nito:
👉 Answer: Saddle Bags/Box
Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
👉 Answer: Hindi
Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?
👉 Answer: Huminto sa tamang hintuan at magpatuloy kung ito’y ligtas
Ang iyong lisensya  ay nag-expired na.  Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?
👉 Answer: Hindi
Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?
👉 Answer: 13 taong gulang pataas
Maaari ka bang magparada sa loob ng interseksyon?
👉 Answer: Hindi
Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo?
👉 Answer: Dalhil ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area
Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?
👉 Answer: Sa tanggapan ng adyudikasyon
Saan mo kailangang huminto kung pula ang ilaw ng trapiko?
👉 Answer: bago sa itinalagang stop line
Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo?
👉 Answer: Sa likuran ng motorsiklo
Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada?
👉 Answer: Hindi
Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?
👉 Answer: Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO
Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
👉 Answer: ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada
👉 Answer: ang sasakyan ay di kaaya-aya
Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?
👉 Answer: 17 na taon
Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho?
👉 Answer: Oo, kung ang drayber ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget
Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?
👉 Answer: Kailanman ay hindi pinapahintulotan
Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
👉 Answer: Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO
Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?
👉 Answer: Non professional driver’s license
Sa interseksyon, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang  pang-emergency?
👉 Answer: Tumawid sa interseksiyon muna bago magbigay daan
Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan?
👉 Answer: isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan
Ano ang dapat mong gawin kung paparating sa isang matalas na kurbada?
👉 Answer: magmabagal
Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
👉 Answer: Customized Top-Box
Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)?
👉 Answer: Ang nakolenta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada
Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User’s Chrage (MVUC)
👉 Answer: Para pondohan at maiwasan ang pagkaria ng mga kalsada
Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?
👉 Answer: Hindi
Alin sa mga sumusunod ang maaaring mag resulta sa away kalsada?
👉 Answer: Pag-cut sa ibang motorista at pagtutok sa mga ito
Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?
👉 Answer: Hindi
Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
👉 Answer: Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan
Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko?

AVvXsEjmfTztoOrNULpyF 2 t3pzJLwYdxL0rbV8jwcx7aXBY m9HDhg7Tpf1A 3pXFVG9QjjKIKz5viTx Y2JquLTf bQ5e8AHyXA1CoR7E9WL2sheovuJGLSF5AxOa9Mwfwtzv7bZEsnc4i sUbR91vqLpjYIBuCZTLXWOnWT4XMejOAtl2FLFD68h xT dA

👉 Answer: Sa poste na tawiran ng tao
Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina?
👉 Answer: Sa harap ng ospital o klinika
Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?
👉 Answer: Hindi
Nagmamaneho ka ng mahaba at malapad na trak sa isang kurbada, nang ikaw ay liliko at isang motorsiklo ang nag overtake sa kurbada na nanggaling sa kasalubong na direksyon. Ano ang gagawin mo?
👉 Answer: kung maaari, huminto upang maiwasan ang pag-crash ng kalsada
Sa mga guhit na ito, maaari bang mag overtake ang driver kung ang nasa kaliwa nya ay putol putol na linya?
👉 Answer: Oo
Ayon sa Children’s Safety on Motorcycles Act,  ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo  sa mga pampublikong kalsada maliban kung:
👉 Answer: Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksiyon na helmet.
Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children’s Safety on Motorcycle Act?
👉 Answer: Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal
Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
👉 Answer: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw
Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis?
👉 Answer: Kung ang drayber ay may pasaherong may sakit or sugatan
Kung huminto ka sa interseksiyon, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono?
👉 Answer: Wala, ang paggamit ng cellphone ay ipinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon
Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?
👉 Answer: 150 sentimetro pataas
Maaari bang tumawid ang isang sasakyan sa kalsadang mayroong dalawang solidong linya?
👉 Answer: Hindi
Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?
👉 Answer: Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa
Sino ang may unang karapatan kung magkasabay na dumating sa interseksyon ang dalawang sasakyan na nagmula sa magkasalungat na direksyon?
👉 Answer: ang sasakyan sa kanan
Saan  mo maaaring iparada ang iyong sasakyan?
👉 Answer: Sa itinakdang lugar ng paradahan
Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?
👉 Answer: 72 oras
Sa interseksyon, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang  pang-emergency?
👉 Answer: Tumawid sa interseksiyon muna bago magbigay daan
Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta: 
👉 Answer: Lahat ng nabanggit
Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?
👉 Answer: Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan
Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon?
👉 Answer: personal at problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bumubuntot na motorista, biglaang paghinto ng sasakyan sa harapan
Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na mayroong traffic violation?
👉 Answer: 5 taon na lisen
Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
👉 Answer: inisiyal na traffic violation
Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?
👉 Answer: 10 taon na lisensya
Ano ang hindi mo dapat gawin kung sinusundan ang isang motorsiklo?
👉 Answer: bumusina ng malakas na mag-overtake
Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko?
👉 Answer: Magpatuloy nang maingat
Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo?
Answer: Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI
Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?
👉 Answer: Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente
Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang drayber na magpasuri dahil  lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
👉 Answer: Pagkumpiska sa lisensiya at automatik na rebukasyon
Ano ang kahulugan nito? 
AVvXsEjgcTCPmlybIV1V60vilssn4aBz NWHzrPHliC3Mn291sU nW9sdCVV szX5uzma6mj5uyyPHbIAxdUfPAH2QysBJxUNgX29FAE 27PUUfN IZEn 7eXT8uzPEe1Q5Czfzc3TGNTzof
👉 Answer: Papalapit sa rotunda
Ano ang dapat mong gawin paparating sa isang kumikislap na pulang ilaw trapiko?
👉 Answer: huminto bago ang stop line at magpatuloy kung ligtas
Kapag nais mong magpalit o lumipat sa mas mataas na gear upang mas bumilis, at ang isang sasakyan sa kasalungat na direksyon ay mabilis na tumatawid sa iyong linya, ano ang iyong gagawin mo?
👉 Answer: maging alerto, huminto at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan
Ilang pulgada maaaring maglagay ng telephono mula sa dashboard ng sasakyan?
👉 Answer: Apat na pulgada
Ano ang dapat gawin ng isang drayber pagkatapos nyang mag-overtake sa isang sasakyan?
👉 Answer: Bumalik sa orihinal na lane nang maingat
Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan?
👉 Answer: I-switch ang parking brake
Paano mo malalampasan ang stress o tensyon?
👉 Answer: Huminga ng malalim, maupo ng maayos, makinig sa mga nakakaaliw na tugtog, pagbigay nang tamang distansiya sa harap at pagbigay ng karagdagang oras sa biyahe
Ano ang dapat mong bantayan kung ang isang rider ay paparating sa isang interseksyon?
👉 Answer: Senyas ng kamay o ilaw ng pagliko
Sa isang rotunda na maraming lane, saan ka maaring manatili kung liliko pakanan sa susunod na interseksyon?
👉 Answer: Sa pinaka-kanan na lane
Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?
👉 Answer: Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental
👉 Answer: Kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal
Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksiyon?
👉 Answer: Nakatuon pakanan
Ano ang dapat mong gawin upang tumagal ang gamit at kaayusan ng iyong headlight?
👉 Answer: Panatilihing malinis ang mga windshield at salamin

Download here PDF format from LTO


QUESTIONS AND ANSWERS FOR NON-PROFESSIONAL DRIVER LICENSE EXAM

“REVIEWER FOR DRIVER’S LICENSE (NON-PROFESSIONAL-LIGHT VEHICLE)

1. Traffic jam can be prevented if you:
Answer : Keep opposing lanes open

2. When making a right turn you should:
Answer : Stay on the outermost lane of the road then signal your intention to turn right at least 30 meters before you intend to make your turn

3. When you intend to turn right or left. Signal your intention at least:
Answer : 25 meters before you intend to make your turn

4. At an intersection with a traffic light, make a left turn only when:
Answer : The green light is on and there is a left turn light

5. Graft and corruption in the traffic enforcement system can be eliminated by:
Answer : Self disciplined by drivers and obeying traf- fic rules and regulations

6. On a four (4) lane road with single white line, you can:
Answer : Overtake by passing over the solid white line

7. A double solid yellow line with broken white line in between means:
Answer : Absolutely no overtaking

8. When making a U-turn you should:
Answer : Check for traffic behind you and indicate your intentions with a left turn signal

9. Signs that are triangular in shape and with a red colored bor- der are called:
Answer : Caution or warning sign”

10. Signs that are round, inverted triangle or octagonal and with red colored boarders are called;
Answer : Regulatory signs

11. Signs that are round, rectangular with white and blue back- ground are called:
Answer : Informative signs

12. Single with broken line on a two-lane road means:
Answer : It separates traffic moving in opposite direc- tions

13. What to do when you approach a crosswalk or pedestrian lane?
Answer : Stop and yield to pedestrians

14. Driving an unregistered motor vehicle is a violation with a fine of:
Answer : Fine of Php 10, 000

15. Considered a parking violation?
Answer : Parking within 5 meters from a signalized in- tersection

16. Green light at an intersection means:
Answer : Pedestrians are not allowed to cross the pe- destrian lanes

17. Steady red light at an intersection means:
Answer : Stop at the designated line

18. Flashing yellow light means:
Answer : Proceed through the intersection with caution

19. The penalty of driving a motor vehicle while under the influ- ence of alcohol for the first offense:
Answer : Non-professional driver’s license shall be confiscated and suspended for a period of twelve (12) months upon final conviction by a regular court

20. When a driver of PUV refuses to render service, convey pas- sengers, such violation is penalize with:
Answer : Fine of Php 1, 000″

“42. The headlights should be used often as needed to:
Answer : Make your intentions known to drivers around you

43. At an intersection, if two (2) vehicles arrived at the same time, which vehicle has the right of way?
Answer : Vehicle on the right

44. When negotiating a curve on a highway at a relatively high speed you should:
Answer : Decrease your speed further as you enter the curve.

45. When planning to overtake a slower vehicle in front of you at night, you should:
Answer : Flick your dimmer, switch two or three times to signify your intention to the driver of the vehicle that you intend to overtake

46. You are driving on a two (2) lane road. A vehicle coming in the opposite directions decides to overtake. Judging by his speed and distance from you he will not make it and he is on the head on collision course with you, what will you do?
Answer : Reduce your speed right away and pull over to the right shoulder of the road

47. Driving in heavy rains can be extremely dangerous because visibility is limited. What should you do?
Answer : When you cannot see more than 20 meters in front of you, turn on your hazard lights/headlights and look for a safe place to park

48. A flashing red signal means:
Answer : You must stop and then go only when it is safe to do so

49. Your speed while driving at night should keep on:
Answer : The distance that you can see where you come to a complete stop within the distance that your headlights can light up.”

50. One that affects your visibility?
Answer : Defective or dirty headlights

51. When driving at night, you should:
Answer : Always turn your headlights on

52. Being passed is normal part of driving and should not be taken as an insult to one’s ability, you should:
Answer : Slow down and make it easy to stop

53. When oncoming vehicle deliberately crosses the centerline
to pass another vehicle, you should be:
Answer : Alert and be ready to slow down or stop if necessary

54. When an oncoming vehicle crosses the centerline in a straight road you should be:
Answer : Slow down and keep to right

55. When an oncoming vehicle is forced to cross the centerline to avoid hitting another vehicle which suddenly pulled out from the lane, just:
Answer : Be alert and be prepared to slow down and give way

56. When an oncoming vehicle crosses the centerline in making a left turn, a driver should:
Answer : Wait for oncoming traffic to clear up

57. When approaching a flooded area and you have to go through it, what should you do?
Answer : Proceed at a very slow speed

58. A single solid yellow or white line means:
Answer : Passing/overtaking is not allowed

59. If two vehicles approach or enter an intersection at approxi- mately the same time, which vehicle has the right of way?
Answer : The vehicle on the right”

60. To avoid intersection collision, a driver must:
Answer : Know and practice the rules relating to the right of way and proper procedure in crossing an in- tersection

61. Passing/overtaking is allowed:
Answer : On highway with two or more lanes

62. A driver on a highway shall yield the right of way to: Answer : Police / fire department vehicles and ambu- lances when such vehicles are on official business

63. A driver on a highway shall yield the right of way to:
Answer : Pedestrians crossing within a crosswalk

64. This traffic signs warns you that school children may be pre- sent in the vicinity:
Answer : Pentagon

65. A driver of a vehicle approaching a yield sign in an intersec- tion shall:
Answer : Slow down and yield the right of way to any vehicle in the intersection

66. A flashing red light means:
Answer : Stop

67. When the vehicle you are driving runs off the road or hits an electric post or parked car, your most probable reason is:
Answer : You are driving too fast and lost control of your vehicle

68. When you have to stop at a traffic light:
Answer : Stop before and close to the stop line

69. he traffic sign means “Yield the right of way”
Answer : Inverted triangle

70. The signal warns of a hazard ahead:
Answer : Diamond

71. This traffic sign states direction and distances:
Answer : Horizontal rectangle”

72. The mark for a railway crossing:
Answer : Crossbuck

73. Children must be held in approved child restraint if there are:
Answer : : 6 years old and below

74. Seatbelts must be worn by children aged
Answer : 7 years old and above

75. The proper hand signal for a left turn is:
Answer : Left arm straight in horizontal position

76. Using the shoulder of the road to pass the right of the car ahead of you is;
Answer : Against the law

77. The Temporary Operators Permit (TOP) authorizes the ap- prehended driver to operate motor vehicle for a period not ex- ceeding:
Answer : 72 hours

78. A red flag or red light must be attached to any load that ex- tends over:
Answer : One meter to the rear-end of the vehicle

79. When a vehicle starts to skid, what should you do:
Answer : Slow down, ease off the gas pedal and turn your wheels to the direction of the skid

80. To obtain one’s driver’s license, one must be at least:
Answer : 17 years old

81. If you are parking uphill without a curb, turn the wheels to- wards the:
Answer : Edge of the street

82. If you park facing downhill, always turn your wheels towards the:
Answer : Edge of the street”

83. In the interest of safety of every driver is obliged to do more than the law demand. If you doubt exists at an intersection, one must: (Intersection Safety Rule)
Answer : Yield the right of way

84. If a driver is driving too fast into a curve, he:
Answer : Should not slam the brakes

85. Railway crossing are marked with a crossbuck sign and usually with warning lights. These signs and signal mean a driv- er must stop, slow down and proceed as directed. If full stop is required, stop from the nearest rail at least:
Answer : 5 meter

86. Never park or stop at the side of the road with a fire hydrant:
Answer : 5 meter

87. A driver    park or stop at the side of the road within 6 meters of a crosswalk because it reduces visibility of pedestri- ans to the drivers.
Answer : Should not

88. A driver must park within the curb by putting the car in low gear and setting the parking brake for at least:
Answer : 30 centimeter

89. When parking uphill with a curb, turn wheels towards the:
Answer : Center of the street

90. In bad conditions, the 2-second rule should be increased to
Answer : 4 seconds

91. How close should another car before dim your headlights?
Answer : 150 meter

92. The effects of alcohol in driving are the following except: Answer : Coordination of body movements and self judgment

93. If another car enters the intersection at the same time you do and it is on your right, you must: (Same Time Rule)
Answer : Yield”

94. If the driver is turning left, he must: (U-turn Left Rule)
Answer : Yield to approaching cars

95. If a driver passes a blind person, he:
Answer : Should not sound his horn

96. If you are driving in a curb lane which ends ahead, what would you don first in order to merge without interfering with other traffic?
Answer : Change lane to the left

97. A steady red cross means:
Answer : You cannot drive on this lane

98. In changing lanes, what should be done first?
Answer : Make signal

99. Some drivers are constantly sounding their horns, especially if they are in a hurry which is an offense. When is such a situa- tion allowed?
Answer : When it is done as a warning to avoid acci- dent

100. The speed limits signs along the roadways should be thought of as:
Answer : The recommended speed under the best con- dition

101. When following behind another car, it is considered safe rule to allow at least:
Answer : One car length per 10 miles or 20 kms. Speed

102. To avoid confusion to other road users, after changing
lanes, finishing a turn and overtaking the driver should: Answer : Make sure your signal light turns off after changing lanes, overtaking and finishing a turn

103. Having a driver’s license is a:
Answer : Privilege

104. Who are required to wear a prescribed helmet?
Answer : All motorcycle riders are required to wear helmets with ICC sticker at all times”

105. When driving with a group of motorcycle riders, a stag- gered formation:
Answer : Is recommended at all times

106. If you carry a load it should be:
Answer : Either over or in front of the rear axle

107. To execute a safe turn, a motorcycle rider should always: Answer : Lean the motorcycle in the direction of the curve or turn

108. A pre-trip inspection should be completed:
Answer : Before operating the motor vehicle

109. The vehicle you are driving is stalled on a two-way (opposite direction) highway, you should place the Early Warn- ing Device (EWD):
Answer : 4 meters at the back and front of the stalled vehicle

110. When a heavy fog occurs, you should:
Answer : Park at a rest area or vehicle stop until the fog has lifted.

111. When you drive off of the paved roadway to pass another vehicle:
Answer : Under no circumstances”

“116. If the driver will be under medication, he should:
Answer : Consult a doctor about the effects before driving

117. You are preparing to exit an expressway, when should you start reducing speed?
Answer : Immediately upon entering the deceleration lane

118. It is not considered safe driving on an expressway when:
Answer : Driver keep changing lanes without signaling

119. Describes the thinking of a defensive driver.
Answer : Considers what other drivers might do and is preparing to do

120. At an intersection with traffic signals, if you are not in the proper lane to make a right or left turn you should:
Answer : Continue to the next intersection to make the desired turn

121. What should you do when you are driving at night? Answer : Drive within visibility range of your headlight so you can stop in an emergency

122. When you are parked at the side of the road at night, you must:”

112. It is illegal to park:
Answer : within 4 meters of a fire hydrant and within 6 meters from the intersection

113. Before making a turn, the driver should use the turn signal at what distance?
Answer : 30 meters

114. As per RA 4136, the brakes on every vehicle (other than a motorcycle) must:
Answer : Consist of a good foot and hand brake

115. When are you permitted to double park?
Answer : Never”

116. If the driver will be under medication, he should:
Answer : Consult a doctor about the effects before driving

117. You are preparing to exit an expressway, when should you start reducing speed?
Answer : Immediately upon entering the deceleration lane

118. It is not considered safe driving on an expressway when:
Answer : Driver keep changing lanes without signaling

119. Describes the thinking of a defensive driver.
Answer : Considers what other drivers might do and is preparing to do

120. At an intersection with traffic signals, if you are not in the proper lane to make a right or left turn you should:
Answer : Continue to the next intersection to make the desired turn

121. What should you do when you are driving at night?
Answer : Drive within visibility range of your headlight so you can stop in an emergency

122. When you are parked at the side of the road at night, you must:
Answer : Warn others by turning on your 4-way emergency flashers

123. What is not a good trait of a driver?
Answer : Driving recklessly and under the influence of alcohol

124. Chances of being hurt or killed while driving are reduced if one is wearing:
Answer : Seat belts/helmets

125. In adverse driving conditions, the 2-second rule should be increased to:
Answer : 4-second rule”

126. A flashing yellow light means:
Answer : Slow down and proceed with caution

127. When do you have to make a full stop?
Answer : At a red traffic light

128. In order to meet one’s social responsibilities of caring for others on the road, a good driver should:
Answer : Always exercise care for pedestrians and other road users around

129. While driving with maximum speed and you have to stop suddenly, you should:
Answer : Apply your brakes gently with steady pres- sure

130. If two vehicles approach or enter an intersection at approx- imately the same time, which vehicle has the right-of-way:
Answer : The vehicle on the right

131. The most effective way to deal with a tailgater is to:
Answer : Slow down and let him pass

132. A driver while on a highway, business or residential areas, shall yield the right-of-way to:
Answer : Pedestrian

133. When can you lend your driver’s license?
Answer : Under no circumstances

134. Seatbelts must be worn by children aged:
Answer : 7 years and above”

135. Are children below 6 years old allowed to sit in the passen- ger seat beside the driver?
Answer : No

136. Steady green light at an intersection means:
Answer : Pedestrians are not allowed to cross the pe- destrian lanes

137. Traffic jam can be prevented if you:
Answer : Keep opposing lanes open”
Answer : Arrogant, talkative and doesn’t have the judg-
ment and the reflexes to perform things safely

138. Road accidents can be avoided and minimized if the driver:
Answer : Don’t disregard traffic signs installed in par- ticular places

139. Signs that are triangular in shape and with a red colored border are called:
Answer : Cautions or warning signs

140. Signs that are round, inverted triangle or octagonal with red colored border are called:
Answer : Regulatory signs

141. What affects your visibility while driving at night?
Answer : Defective and dirty headlights

142. When approaching a flooded area and you have to go through it, what should you do?
Answer : Proceed at a very slow speed

143. When driving at night, you should:
Answer : Always turn your headlights on

144. A driver on a highway shall yield the right-of-way to: Answer : Police/fire department vehicles and ambu- lance when such vehicles are on emergency call

145. Ignoring traffic lights could:
Answer : Involve you in fatal accident

146. Driving under the influence of alcohol is one of the major causes of vehicular accident because when a driver is drunk, he is:”
Answer : When it would interfere with other traffic

147. A flashing red light means:
Answer : You must stop and then go only when it is safe to do so

148. This traffic sign states directions and distances?
Answer : Informative signs”

149. A “cross buck” sign means you are approaching a:
Answer : Railway crossing”

160. When making a U-turn, which of the following is not permit- ted?

150. The Traffic light or signal that tells you to stop before the intersection is:
Answer : Steady Red Light

151. A traffic signal light that warns you that the red light is about to turn on:
Answer : Steady yellow light

152. The traffic signal light that means you can go if the intersection is clear:
Answer : Steady green light

153. Before entering any intersection and you can see traffic coming from your left and right, you should:
Answer : Stop

154. A driver must not park or stop at the side of the road with a “STOP SIGN” or a traffic control signal because it reduces visi- bility for other drivers, especially when it is within:
Answer : 6 meters

155. A driver park or stop at the side of the road within 6 meters of a crosswalk because it reduces the visi- bility of pedestrians to other drivers.
Answer : Should not

156. If you are backing up in a straight line, turn and look be- hind you over your shoulder at:
Answer : Right

157. If in doubt while at an intersection, one must:
Answer : Yield to the right-of-way

158. If another car enters the intersection at the time you do and it is on your right, you must:
Answer : Yield

159. If the driver is turning left, he must:
Answer : Yield to approaching vehicles”

161. Keeping one`s distance lessens the risk of accident. One good Rule is to leave a car length or:
Answer : 2-second rule

162. On the expressway, if a driver tries to drive slower that the traffic, he is a hazard to the cars:
Answer : Behind

163. In case of a breakdown, which of the following should not be done by a driver?
Answer : Stay in the car until help comes

164. If you are the first to arrive at the scene of an accident, which of the following should you do:
Answer : Offer all reasonable assistance

165. On long drives, you should be awake and alert. Of you are tired or very sleepy, you should:
Answer : Park at the designated bay of the road and take a few minutes` nap

166. Drivers have to make decisions:
Answer : Continuously as they drive

167. When you intend to drive slower than another vehicle, you should use:
Answer : Outermost (right) lane

168. It is not a safe place to overtake an:
Answer : intersection and when approaching a bridge or a curve

169. At an intersection with no traffic signals, two cars approach at right angles to each other, which driver must yield?
Answer : The driver who gets there last

170. At an intersection with no traffic signals, two cars approach at right angles to each other, which driver must yield?
Answer : The car on the left”

“171. What hand signal must a driver give when he wants to stop?
Answer : Left arm held down and hand pointing at the ground

172. What hand signal must a driver give when he wants to turn right?
Answer : Left arm bent at elbow, hand pointing up

173. Which of the following hand signal must a driver give when he wants to turn left?
Answer : Left arm held straight horizontally

174. A pre-trip inspection should be completed:
Answer : Before operating the motor vehicle

175. The vehicle you are driving is stalled on a two-way (opposite direction) highway, you should place the Early Warn- ing Device (EWD):
Answer : 4 meters at the back and front of the stalled vehicle

176. When driving at night you should:
Answer : Reduce your speed because it is harder to see something lying in the road

177. What documents must you carry along whenever you drive a FOR HIRE vehicle?
Answer : Driver’s license, and current OR/CR

178. In traffic direction and control, when both the traffic lights and law enforcer are directing traffic, which will you follow to avoid confusion?
Answer : Traffic enforcers

179. A safe speed to drive your car under adverse conditions depends on:
Answer : Authorized speed limit

180. Double yellow solid lines:
Answer : Should not be crossed anytime”

181. What is recommended as a way of dealing with fatigue on a long trip?
Answer : Stop periodically for rest and exercise

182. Before making a long trip, a driver should:
Answer : Prepare tools and repair kit; and plan route and check the condition of the vehicle

183. The license issued to a driver shall entitle him to operate:
Answer : Only motor vehicle/s specified in the license

184. The most important sense the driver needs in driving is:
Answer : Seeing

185. Using the shoulder of the road to pass the right side of a car ahead is:
Answer : Against the law

186. In adverse driving conditions, the 2-second rule should be increased to:
Answer : 4-second rule

187. The blind spot is the area to your right or left that you do not see in the side view mirror, what will you do before you backup?
Answer : Turn your head to see that the way is clear

188. When you do not see the wheels of the vehicles in front of you, should you do?
Answer : Slow down and get back to a safer following distance

189. A double solid yellow line means:
Answer : Absolutely no overtaking

190. Whenever you are driving on a highway having a lot of pot- holes, you should:
Answer : Decrease your speed

191. When you come across a sign telling you “ACCIDENT PRONE AREA”, what should you do?
Answer : Slow down and be more alert than usual”

192. When driving on mountain roads during daytime, you should:
Answer : Blow your horn when approaching a blind curve

193. At an intersection with a traffic light, make a left turn only when:
Answer : The green and left turn lights are on

194. The purpose of traffic laws, rules and regulations is to:
Answer : Establish an orderly movement of road users and penalize erring drivers

195. Eating, drinking, reading, or doing anything that may take your attention from driving is:
Answer : Never allowed

196. You were flagged down due to overspeeding of your mo- torcycle, however, when you were asked for your driver’s li- cense, you have nothing to show, instead you make an alibi that you left the same at home. What will be your violation?
Answer : Unlicensed driver

197. You were flagged down due to noisy muffler of your motor- cycle, what will you do?
Answer : Reinstall the stock muffler of your motorcy- cle

198. You were apprehended because you were engaged in car racing while driving in a super highway, what traffic violation did you commit?
Answer : Reckless driving

199. Whenever you park, remember to:
Answer : Turn off the engine and engage the hand brake

200. When driving downhill on a mountain road always:
Answer : Shift to low gear”

201. When you intend to slow down or stop, you should: Answer : Step on your brakes lightly to turn on your brake lights

202. It refers to an act penalizing person under the influence of alcohol, dangerous drugs, and similar substances, and for other purpose.
Answer : R.A. No. 10586

203. It refers to the act of operating a motor vehicle while the driver’s BAC level has, after being subjected to an ABA test, reached the level of intoxication as established jointly by the DOH, the NAPOLCOM and the DOTC.
Answer : Driving under the influence of alcohol

204. It refers to alcoholic beverages classified into beer, wine and distilled spirits, the consumption of which produces intoxica- tion.
Answer : Alcohol

205. It refers to the equipment which can be determine the BAC
level of a person through testing of his breath.
Answer : Alcohol Breath Analyzer

206. A driver of a private motor vehicle with a gross vehicle weight not exceeding 4500 kg. a BAC level of or higher shall be conclusive proof that said driver is driving under the influence of alcohol.
Answer : 0.05%

207. It refers to standardized tests to initially assess and deter- mine intoxication.
Answer : Field Sobriety Test

208. It refers to measure of amount of alcohol in a person’s blood.
Answer : Blood Alcohol Concentration (BAC)

209. For drivers of trucks, buses, motorcycles and public utility vehicles, a BAC level of more than shall be conclusive proof that said driver is driving under the influence of alcohol.
Answer : 0.0%”

 

Download here the PDF format from LTO.